Copyright DeHypotheekSite

DeHypotheekSite is auteursrechtelijk beschermd. Het is bij wet verboden om, zonder schriftelijke toestemming van Frank Rutten onderdelen van DeHypotheekSite over te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Intellectueel eigendomsrecht

Frank Rutten behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle teksten, afbeeldingen, het ontwerp, de layout en de broncode van DeHypotheekSite, alsmede de voorbeelden en te downloaden documenten, zulks in de ruimste zin van het woord. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Frank Rutten is het niet toegestaan de hiervoor genoemde onderwerpen, te kopieëren of anderszins te verveelvuldigen, na te bootsen, te verhandelen, toe te eigenen, te openbaren, te exploiteren, hiervan afgeleide vormen te creëren of aan derden op enigerlei wijze ter beschikking te stellen.