Wat is aftrekbaar van de belasting?

De rente en kosten van een lening voor de aankoop, verbouwing of verbetering van je huis zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Je moet dan wel in dat huis wonen. Het moet je zogenaamde hoofdverblijf zijn.

Eigen woning en eigenwoningschuld

Het moet gaan om een lening voor je eigen woning. Dit eigenwoningschuld. Een eigen woning is de woning waarvan jij eigenaar bent en die je gebruikt als hoofdverblijf. Het is mogelijk dat je een woning hebt die tijdelijk als eigen woning gezien wordt.

Uitzondering

Als je de lening hebt afgesloten voor 1 januari 1996 kun je toch de rente en kosten aftrekken ook al heb je de lening niet gebruikt voor de aankoop, verbetering of verbouwing van je huis.

Leningsvorm niet van belang

Het maakt voor de aftrekbaarheid niet uit welke vorm de lening heeft. Als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet is de rente aftrekbaar bij onder andere deze leningsvormen:

 • Hypotheek
 • Doorlopend krediet
 • Persoonlijke lening
 • Lening bij een persoon, bijvoorbeeld je ouders

Rente maximaal 30 jaar aftrekbaar

Als je aan de voorwaarden voldoet en de rente van de lening is aftrekbaar, dan is de rente maximaal 30 jaar aftrekbaar. Als de lening voor 1 januari 2001 is afgesloten dan gaat de periode van 30 jaar op die datum in. Als je lening na 1 januari 2001 is ingegaan gaat de termijn van 30 jaar in op de ingangsdatum.

Extra voorwaarden voor starters

Als je nu een lening afsluit, is de hypotheekrente alleen aftrekbaar als je hieraan voldoet:

 • Je moet je lening in maximaal 30 jaar helemaal aflossen.
 • Je moet je lening aflossen met een annuïtaire- en/of lineair aflossingsschema.

In de praktijk zul je meestal een hypotheek afsluiten als je geld leent voor de aankoop van je eerste huis. Je moet dan dus kiezen voor een annuiteïtenhypotheek en/of lineaire hypotheek. Als je echter een deel leent van je ouders, dan moet ook die lening een annuïtaire- en/of lineaire aflossingsschema hebben.

Aftrekbare kosten

De kosten die te maken hebben met een lening voor de aankoop, onderhoud, of verbetering van je eigen woning zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Voorbeelden aftrekbare kosten

 • Afsluitkosten
 • Advieskosten
 • Bemiddelingskosten
 • Distributiekosten
 • Notariskosten voor de hypotheekakte
 • Taxatiekosten
 • Kosten van Nationale Hypotheek Garantie
 • Boeterente

Niet-aftrekbare kosten

Kosten die te maken hebben met de aankoop van je eigen woning, in plaats van met de lening, zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Voorbeelden niet-aftrekbare kosten

 • Overdrachtsbelasting
 • Notariskosten voor de koopakte
 • Kosten aankoopmakelaar
 • Kosten bankgarantie
 • Kosten bouwkundige keuring

Ook niet aftrekbaar zijn de kosten van een lening die je afsluit voor een ander doel dan je eigen woning.

Evenredig aftrekbaar

Als je een hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker dan krijg je ook te maken met diverse kosten zoals notariskosten, taxatiekosten en afsluitkosten. Als je je hypotheek verhoogt om deze kosten te kunnen betalen dan zijn de kosten naar evenredigheid aftrekbaar. De rente over de hypotheekverhoging is niet aftrekbaar.