Wat zijn de voorwaarden van Nationale Hypotheek Garantie?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kun je alleen krijgen als je aan de voorwaarden voldoet. Jouw inkomen bepaalt wat je maximaal kunt lenen. Maar er zit ook een algemeen maximum aan het hypotheekbedrag en de waarde van je huis. Per 1 januari 2017 zijn de regels weer wat veranderd.

Maximale hypotheek met jouw inkomen

Je maximale hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie op basis van je inkomen wordt zo berekend:

  • Met jouw bruto inkomen wordt je zogenaamde toetsinkomen berekend.
  • Als je alimentatie aan je ex-partner betaalt dan gaat dat van je toetsinkomen af.
  • Vervolgens wordt berekend wat jouw maximale hypotheeklast per jaar mag zijn.
  • Als je een krediet, persoonlijke lening of studieschuld hebt dan wordt er een bedrag afgetrokken van jouw maximale hypotheeklast.
  • Met die maximale hypotheeklast wordt je maximale hypotheekbedrag berekend.

Maximale hypotheek berekenen met NHG

Maximum hypotheekbedrag Nationale Hypotheek Garantie

In de voorwaarden van NHG staat een algemeen maximum voor het hypotheekbedrag. Dus ook al kun je met je inkomen meer lenen, dan geldt toch dat algemeen maximum. Er is een verschil tussen een woning kopen en je hypotheek oversluiten:

  • Als je een woning koopt mag je hypotheek maximaal € 280.9000 zijn *.
  • Als je je hypotheek oversluit mag je huidige en nieuwe hypotheek maximaal € 265.000 zijn.

* Dit maximum geldt alleen als je energiebesparende maatregelingen in je huis aanbrengt. Anders is je maximale hypotheek € 265.000. Maar niet bij alle geldverstrekker kun je energiebesparende maatregelen in je hypotheek meenemen.

Maximum koopsom woning Nationale Hypotheek Garantie

Naast het maximum hypotheekbedrag geldt er volgens de voorwaarden van NHG ook nog een maximum voor de totale kosten van het huis je koopt. Vanaf 1 januari is de maximum koopsom gekoppeld aan de gemiddelde koopsom in Nederland.

  • Als je een huis koopt dan mag de taxatiewaarde maximaal € 265.000 zijn. Het mogelijk dat je meer voor het huis betaalt dan de taxatiewaarde.
  • Als je je hypotheek oversluit dat geldt er geen maximum voor de waarde van je huis.

Aanpassing voorwaarden

De komende jaren gaan de maximale bedragen uit de voorwaarden van Nationale Hypotheek Garantie omlaag. De maximale koopsom van de woning die je kunt kopen gaat omlaag. En daarmee gaat ook de maximale hypotheek met NHG omlaag.

Datum Maximum Maximum
wijziging woning hypotheek
01-01-2014 € 273.584 € 284.528 *
01-07-2014 € 250.000 € 260.000 *
01-01-2015 € 250.000 € 257.500 *
01-07-2015 € 231.132 € 238.066 *
01-01-2016 € 231.132 € 235.754 *
01-07-2016 € 231.132 € 235.754 *
01-01-2017 € 245.000 € 259.700 *
01-07-2017 € 245.000 € 259.700 **
01-01-2018 € 265.000 € 280.900 **

* Met energiebesparende voorzieningen kun je mogelijk een iets hogere hypotheek afsluiten. Maar dat kan niet bij iedere geldverstrekker.

** Dit is de maximale hypotheek met energiebesparende voorzieningen (EBV). Zonder EBV is de maximale hypotheek € 265.000 (2018)

Meer informatie over Nationale Hypotheek Garantie