Wat doet een notaris?

Je kunt geen huis kopen zonder notaris. Dat is een persoon die jurist is en die gespecialiseerd is de overdracht van zogenaamd onroerend goed, zoals huizen. Het is wettelijk verplicht dat de koop en verkoop van een huis afgewikkeld wordt door en in het bijzijn van een notaris.

Notaris maakt de leveringsakte en hypotheekakte

De koop en verkoop van een huis wordt vastgelegd in de leveringsakte, ook wel transportakte. Dit is een officieel document en die wordt door een notaris gemaakt en ondertekend, nadat de verkoper en koper hebben getekend. De notaris ziet er zo op toe dat de koop/verkoop volgens de wettelijke regels verloopt. Als jij een hypotheek nodig hebt teken je bij de notaris ook de hypotheekakte. Na het tekenen van alle documenten krijg jij ook de sleutel op het kantoor van de notaris.

De notaris regelt een aantal geldzaken

Als je een huis koopt moet je de koopsom betalen aan de verkoper. Meestal heb je daarvoor een hypotheek nodig als je dat geld niet contant hebt. De notaris zorgt ervoor dat de geldverstrekker van jouw hypotheek het geld naar zijn rekening overmaakt. Na de overdracht waarbij jij de sleutel krijgt via de notaris, maakt de notaris het geld van de koopsom over aan de verkoper

De notaris schrijft alles in bij het Kadaster

De leveringsakte en hypotheekakte worden door de notaris ingeschreven bij het Kadaster. Die leggen het officieel vast in hun administratie. Veel gegevens over jouw huis zijn door iedereen die dat wil, tegen betaling, in te zien bij het Kadaster. Zo is bijvoorbeeld te zien hoeveel hypotheek jij voor jouw huis hebt afgesloten. Niet zichtbaar is hoeveel hypotheek jij daadwerkelijk hebt op dat moment.

De notaris maakt allerlei aktes

De notaris doet meer dan alleen het regelen van de koop- en verkoop van huizen.

 • Personen- en familierecht
  • Partnerschapsvoorwaarden
  • Samenlevingscontracten
  • Echtscheidingakten
  • Testamenten
  • Erfrechtverklaringen
  • Volmachten van betaling
 • Onroerendgoedrecht
  • Koopakten van woningen
  • Hypotheekakten
  • Veilingsakten
  • Akten van levering
 • Rechtspersonenrecht
  • Oprichtingsakten van bv’s, stichtingen en verenigingen
  • Statutenwijzigingen
  • Akten van overdracht en emissie van aandelen
  • Akten van juridische fusie

Meer informatie over de notaris