Wat is een notaris?

Een notaris is een persoon die als jurist bevoegd is om bepaalde officiële documenten, zogenaamde authentieke aktes, te maken en mede te ondertekenen. In die aktes worden afspraken tussen verschillende partijen officieel vastgelegd. Als je bijvoorbeeld een huis koopt en een hypotheek afsluit dan speelt notaris een belangrijke rol.

Als jij een huis koopt

Het is wettelijk verplicht dat de koop en verkoop van een huis afgewikkeld wordt door en in het bijzijn van een notaris. Om de koop officieel te maken wordt een leveringsakte opgesteld en voor de hypotheek wordt een hypotheekakte opgesteld.

Meer informatie over de notaris