Wat zijn de voor- en nadelen per hypotheekvorm?

Er zijn verschillende hypotheekvormen. Hier lees je wat de voordelen en nadelen per hypotheekvorm zijn. Als je een nieuwe hypotheek afsluit kun je kiezen uit maar 2 hypotheekvormen; de annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek (of combinatie).

Voordelen annuïteitenhypotheek

 • Je bouwt veilig vermogen op door aflossingen
 • Je hebt in het begin lage lasten door weinig aflossing
 • Je risico van een rentestijging wordt na de helft van de looptijd steeds lager omdat je lening lager wordt.

Nadelen annuïteitenhypotheek

 • Je netto lasten stijgen tijdens de looptijd
 • Je hebt minder belastingvoordeel dan bij de onderstaande hypotheekvormen met vermogensopbouw *

Voordelen lineaire hypotheek

 • Je bouwt snel en veilig vermogen op door aflossingen
 • Je maandlasten worden steeds lager gedurende de looptijd
 • Je risico van een rentestijging wordt na de helft van de looptijd steeds lager omdat je lening lager wordt.

Nadelen lineaire hypotheek

 • Je netto maandlasten zijn aan het begin hoger dan de annuïteitenhypotheek
 • Je belastingvoordeel wordt steeds lager gedurende de looptijd
 • Je hebt minder belastingvoordeel dan bij de onderstaande hypotheekvormen met vermogensopbouw *

* Als je nu een nieuwe hypotheek afsluit, heb je dit nadeel niet. Je kunt namelijk geen hypotheek met vermogensopbouw afsluiten, zoals de spaarhypotheek en beleggingshypotheek. Je kunt alleen kiezen voor een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek (of combinatie). Voor nieuwe hypotheken gelden onderstaande voor -en nadelen dus ook niet.

Voordelen bankspaarhypotheek

Nadelen bankspaarhypotheek

Voordeel spaarhypotheek

 • Je hebt meer belastingvoordeel dan bij de lineaire en annuïteitenhypotheek omdat je niet aflost.
 • Je loopt geen risico omdat je een gegarandeerd bedrag opbouwt op de einddatum; de spaarrente is gelijk aan de hypotheekrente.
 • Je loopt minder risico bij rentestijgingen; bij een hogere hypotheekrente krijg je een hogere spaarrente waardoor je minder spaarpremie betaalt.
 • Je krijgt bij een hoge rente ook een hoog netto rendement; mogelijk hoger dan bij een beleggingshypotheek.
 • Het rendement waarmee je een gegarandeerd eindkapitaal opbouwt is meestal hoger dan bij een levenhypotheek.
 • Het rendement waarmee je een gegarandeerd eindkapitaal opbouwt is meestal hoger dan bij de garantiefondsen van een beleggingshypotheek.
 • Je weet ook tussentijds precies hoeveel je hebt opgebouwd en hoeveel je zou kunnen aflossen.
 • Je hebt minder kosten voor de vermogensopbouw dan bij een beleggingshypotheek.
 • Je hebt de mogelijkheid om met de levensverzekering belastingvrij vermogen op te bouwen in box 1.
 • Je hebt extra belastingvoordeel bij spaarverzekeringen van voor 14 september 1999.

Nadelen spaarhypotheek

 • Bij een lage hypotheekrente heb je een laag rendement; door de lage spaarrente betaal je meer spaarpremie.
 • Bij een lage hypotheekrente is het totale rendement mogelijk lager dan bij een beleggingshypotheek.
 • Je moet meestal een bepaalde minimum overlijdensdekking afsluiten, ook als je alleenstaand bent.
 • Het gegarandeerde eindkapitaal kan niet hoger worden dan de hoogte van het hypotheekbedrag.
 • De hoogte van de overlijdensdekking kun je tijdens de looptijd niet zo eenvoudig wijzigen als bij een beleggingshypotheek.
 • Je bent niet zo flexibel als bij de beleggingshypotheek; je kunt de hypotheek tussentijds niet zo eenvoudig aanpassen aan je persoonlijke situatie.

Voordelen levenhypotheek

 • Je hebt meer belastingvoordeel dan bij de lineaire en annuïteitenhypotheek omdat je niet aflost.
 • Je loopt minder risico dan bij een beleggingshypotheek omdat je meestal een gegarandeerd bedrag ontvangt op de einddatum
 • Je hebt de mogelijkheid om met de levensverzekering belastingvrij vermogen op te bouwen in box 1.
 • Je hebt extra fiscaal voordeel bij levensverzekeringen van voor 14 september 1999.

Nadelen levenhypotheek

 • Je hebt geen invloed op de beleggingen; je kunt niet zelf beleggingsfondsen kiezen.
 • Je ontvangt een laag rendement waarmee je een gegarandeerd eindkapitaal opbouwt.
 • Het rendement waarmee je een gegarandeerd eindkapitaal opbouwt is meestal lager dan bij een spaarhypotheek.
 • Het totale eindkapitaal is onzeker omdat je naast het gegarandeerde bedrag een winstdeling ontvangt.
 • Het totale rendement is mogelijk lager dan bij een beleggingshypotheek
 • De levensverzekering heeft een ondoorzichtige kostenstructur.
 • Je krijgt meestal geen inzicht in de waarde van de polis tijdens de looptijd.
 • Je moet meestal een bepaalde minimum overlijdensdekking afsluiten.
 • De hoogte van de overlijdensdekking kun je tijdens de looptijd niet zo eenvoudig wijzigen als bij een beleggingshypotheek.
 • Je bent niet zo flexibel als bij de beleggingshypotheek; je kunt de hypotheek tussentijds niet zo eenvoudig aanpassen aan je persoonlijke situatie.

Voordelen beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is nu veel minder populair dan jaren geleden. Veel beleggingsverzekering noemt men tegenwoordig woekerpolissen. Door verborgen kosten, te hoge prognoses in de offerte, ingebouwde overlijdensdekking en tegenvallende beleggingsresultaten is de waarde van die verzekeringen op dit moment veel lager dan verwacht. Veel voordelen die hieronder vermeld staan zijn voor vele mensen niet positief uitgewerkt. De meeste voordelen zijn dan ook theoretisch

 • Je hebt meer fiscaal voordeel dan bij de lineaire en annuïteitenhypotheek omdat je niet aflost.
 • De vermogensopbouw en overlijdensdekking zijn gecombineerd op een verzekering; daardoor ben je altijd voldoende verzekerd
 • Door de combinatie met de overlijdensdekking met eenjarige risicopremies betaal je zo min mogelijk premie *
 • De geldverstrekker bood vaak een korting op de hypotheekrente aan als je de beleggingsverzekering ook bij hen afsloot **
 • Je hebt de kans meer rendement te behalen dan bij leven- en de spaarhypotheek
 • Je overlijdensdekking kun je tussentijds eenvoudiger aanpassen dan bij de spaar- en beleggingsrekeninghypotheek
 • Je weet tussentijds precies wat de waarde van je verzekering is.
 • Je kunt met de beleggingsverzekering belastingvrij vermogen opbouwen in box 1.
 • Je hebt extra belastingvoordeel als je beleggingsverzekering is ingegaan voor 14 september 1999.

* Door te hoge prognoses in de offerte en de tegenvallende beleggingsresultaten is dit juist een nadeel geworden. De verzekering wordt hierdoor topzwaar waardoor de waarde nog sneller daalt. Het is zelfs mogelijk dat de verzekering op of zelfs nog voor de einddatum geen waarde meer heeft.

** Dit is nu niet meer het geval. En veel geldverstrekkers bieden geen beleggingshypotheek meer aan.

Nadelen beleggingshypotheek

 • Het eindkapitaal is meestal niet gegarandeerd.
 • Het rendement van de garantiefondsen is beperkt.
 • Geen spaarhypotheekrentefonds mogelijk zoals bij de hybride hypotheek.
 • Door inhouding van de kosten de eerste jaren beperkte vermogensopbouw.
 • De kostenstructuur is meestal ondoorzichtig en daardoor zijn de producten moeilijk te vergelijken met elkaar.
 • Geen koppeling met de hypotheekrente zoals bij de spaarhypotheek.
 • Bij tegenvallende beleggingsresultaten, vooral in combinatie met te hoge prognose bij offerte, kan de verzekering met ingebouwde overlijdensdekking topzwaar worden, waardoor de verzekering kan leeglopen. *

* Dit zie je nu bij beleggingsverzekeringen die men woekerpolis noemt. Overigens zijn niet alle beleggingsverzekeringen woekerpolissen.

Voordelen hybride hypotheek

Voor deze hypotheekvorm gelden dezelfde voordelen als de beleggingshypotheek. En ook de hybride hypotheek kan inmiddels een woekerpolis zijn. Er is echter nog wel een specifiek voordeel.

 • Je kunt kiezen voor een hypotheekrentefonds met gegarandeerd rendement gelijk aan de hypotheekrente. *
 • De garantie van het hypotheekrentefonds is meestal hoger dan de normale beleggingsfondsen met garantie.

* Je kunt ervoor kiezen om 100% te investeren in het hypotheekrentefonds. Je bootst daarmee eigenlijk de spaarhypotheek na. In dat geval heb je ook de voordelen van de spaarhyptoheek. Sommige onderstaande nadelen gede

Nadelen hybride hypotheek

Voor de hybride hypotheek gelden dezelfde nadelen als de beleggingshypotheek. Behalve als je de gehele maandelijkse inleg stort in het hypotheekrentefonds.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

 • Je hebt lage maandlasten tijdens de looptijd omdat je alleen rente en geen aflossing betaalt.
 • Je hebt veel keuzevrijheid voor aflossingen, vermogensopbouw en verzekeringensdekkingen.
 • Je hebt geen verplichte tussentijdse aflossingen.
 • Je hebt geen verplichte vermogensopbouw.
 • Je hebt geen verplichte overlijdensdekking
 • Jouw fiscaal daalt niet gedurende de looptijd zoals bij de lineaire en annuïteiten hypotheek. *
 • Offertes van aflossingsvrije hypotheken zijn eenvoudiger te vergelijken dan de hypotheken met vermogensopbouw.
 • Je kunt een aflossingsvrije hypotheek combineren met een andere hypotheekvorm om maandlasten te verlagen. *

* Als je een nieuwe hypotheek afsluiten moet je kiezen tussen een lineaire en annuïteitenhypotheek (of combinatie). En je kunt deze niet meer combineren met een aflossingsvrije hypotheek.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

 • Je bouwt geen vermogen op omdat je niets aflost.
 • Je netto maandlasten kunnen in de toekomst stijgen omdat de hypotheek maximaal 30 jaar aftrekbaar is.
 • Als je met pensioen gaat heb je kans dat je netto maandlasten hoger worden als je dan minder belastingvoordeel hebt.
 • Bij het afsluiten heb je nogal wat eigen geld nodig omdat je niet het benodigde bedrag kunt lenen.
 • Als de waarde van je woning daalt, heb je kans dat de hypotheek hoger wordt dan de waarde van je woning. *

* Je ziet nu dat ook bij andere hypotheekvormen dit nadeel kan voorkomen. Vooral omdat je daarmee meer kon lenen dan de waarde van de woning. Dus dan begon je al met een hogere hypotheek. Door de forse daling van woningprijzen zitten heel veel mensen met een hogere hypotheek. Dit noemt men ook wel dat het huis onder water staat. Dat is vooral een probleem als je je huis wilt verkopen. Je blijft dan zitten met een restschuld.

Meer informatie over de hypotheek