Welke documenten heb je nodig voor een hypotheek?

Als je een hypotheek afsluit, heb je nogal wat documenten nodig. Welke documenten je nodig hebt voor een hypotheek, ligt aan de fase van het hypotheekadviestraject. En aan jouw situatie. Sommige documenten heb je al nodig bij het oriëntatiegesprek. Andere documenten heb je pas nodig bij het afsluiten van je hypotheek.

Documenten voor hypotheek per fase

In onderstaande tabel zie je welke documenten je voor je hypotheek nodig hebt in welke fase. Dit zijn de 4 fasen van het hypotheekadviestraject waarin verschillende documenten nodig zijn:

  1. Oriëntatie: berekening maximale hypotheek en voorbeeld maandlasten.
  2. Hypotheekadvies: hypotheek samenstellen en producten vergelijken.
  3. Hypotheekofferte aanvragen.
  4. Hypotheek afsluiten: getekende hypotheekofferte naar de geldverstrekker.

Documenten voor hypotheek per situatie

In onderstaande tabel zie je welke documenten je voor je hypotheek nodig hebt in welke situatie. De algemene documenten heb je altijd nodig. De overige documenten alleen als die situatie voor jou geldt.

Alle documenten mogen een scan of kopie zijn, tenzij er "(origineel)" achter staat.

Identificatie 1 2 3 4
Paspoort of ID-kaart x x x x
Paspoort of ID-kaart (origineel)* x - - -
  *  Origineel moet gecontroleerd worden.
 
Werk 1 2 3 4
Loonstrook x x x x
Werkgeversverklaring x x x -
Jaaropgaven afgelopen 3 jaar * x x x x
Arbeidsovereenkomst ** - - - x
Rekeningafschrift met bijschrijving netto salaris - - - x
Arbeidsverleden via Mijn UWV x x x -
  *   Als je geen vast contract én geen intentieverklaring hebt.
  ** Als ingangsdatum minder dan 6 maanden geleden is.
 
Uitgaven 1 2 3 4
Budgetoverzicht * - x - -
  * Bijvoorbeeld via Nibud Persoonlijk Budgetadvies.
 
Vermogen 1 2 3 4
Afschrift spaarrekening(en) - x x x
Opgave beleggingen - x x x
 
Voorzieningen werkgever 1 2 3 4
Uniform Pensioen Overzicht (UPO) - x x x
Opgave MijnPensioenOverzicht.nl - x x x
Verzekering arbeidsongeschiktheid - x x x
 
Woning 1 2 3 4
Getekende koopovereenkomst - - x x
Taxatierapport * - x x -
  * PDF van een gevalideerd taxatierapport.
 
Verbouwing 1 2 3 4
Specificatie verbouwingskosten - x x -
 
Schenking ouders 1 2 3 4
Getekende overeenkomst - - - x
Paspoort of id-kaart ouders - - - x
 
Lening ouders 1 2 3 4
Getekende overeenkomst - - - x
Paspoort of id-kaart ouders - - - x
 
Lening 1 2 3 4
Overeenkomst - x x x
Bankafschrift met maandbedrag - x x x
Bewijs aflossing * - - - x
Bewijs afmelding BKR * - - - x
Bewijs eigen geld * - - - x
  * Als je jouw lening of krediet moet opzeggen voor je hypotheek.
 
Studielening 1 2 3 4
Opgave DUO begin schuld - x x x
Opgave DUO huidige schuld - x x x
 
Gescheiden 1 2 3 4
Convenant - x x x
Inschrijving gemeente - x x x
Akte van verdeling * - x x x
Vonnis rechtbank ** - x x x
Inschrijving vonnis ** - x x x
  * Als je partner de woning overneemt.
  ** Als jouw scheiding via de rechtbank gaat.
 
Flexwerker 1 2 3 4
Jaaropgaven afgelopen 3 jaar - x x x
Arbeidsovereenkomst - x x x
 
Zelfstandig ondernemer 1 2 3 4
Uittreksel KvK - - x x
Jaarcijfers 3 jaar x x x x
Aangiftes IB 3 jaar x x x x
Aanslagen IB 3 jaar x x x x
Voorlopige cijfers x x x x
 
Uitkering 1 2 3 4
Specificatie uitkering x x x x
Jaaropgaaf x x x x

 

Meer informatie over de hypotheek