Je bruto inkomen bepaalt je maximale hypotheek

Je bruto inkomen is een van de factoren die je maximale hypotheek bepalen. Bij het berekenen van je maximum hypotheekbedrag gaat het om je maximale hypotheeklast. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger je maximale hypotheeklasten mogen zijn.

Hoe bepaalt je bruto inkomen je maximale hypotheek?

Wat de invloed van je bruto inkomen op je maximum hypotheeklening is, wordt duidelijk in deze stappen:

 • Met jouw inkomen wordt je maximale hypotheeklast berekend.
 • Hoe hoger jouw inkomen, hoe hoger je maximale hypotheeklast.
 • Bij een hogere maximale hypotheeklast past een hogere maximale hypotheek.

Als je meer uitleg wilt, lees dan de toelichting hieronder. Of scroll iets verder naar beneden voor andere informatie over je maximale hypotheek.

Maximale hypotheeklast

Om je maximale hypotheek te berekenen wordt eerst op basis van je inkomen en de woonquote je maximale hypotheeklast berekend. Dat bedrag bestaat uit rente en aflossing. Dit is je absolute plafond in euro's. Daarmee wordt je maximale hypotheeklening berekend. Hoe hoger je inkomen, hoe meer rente en aflossing je kunt betalen.

Maximum hypotheekbedrag

Op basis van jouw maximum hypotheeklasten wordt je maximum hypotheekbedrag bepaald. De rente en looptijd van je hypotheek zijn hierbij ook van belang. Hoe hoger jouw maximum hypotheeklast is, hoe hoger jouw maximum hypotheeklening.

Wat is je bruto inkomen?

Bruto wil zeggen dat er nog geen belasting vanaf is. Je bruto inkomen dat meetelt voor je hypotheek bestaat uit:

 1. Bruto salaris
 2. Vakantietoeslag
 3. Sociale uitkering
 4. Onregelmatigheidstoeslag
 5. Provisie
 6. Overwerk
 7. 13e maand
 8. Eindejaarsuitkering
 9. Flexibel inkomen
 10. Inkomen als zelfstandige
 11. Alimentatie
 12. VEB-toelage

Toelichting onderdelen bruto inkomen

 1. Als je bij de aanvraag van je hypotheek al met pensioen bent, dan telt het pensioeninkomen mee. Als je binnen 10 jaar je AOW-leeftijd bereikt, wordt bij de berekening van je maximale hypotheeklening rekening gehouden je lagere inkomen na pensioen. In beide gevallen wordt ook de woonquote aangepast.
 2. Als je vakantiebonnen ontvangt tellen die ook mee.
 3. Het is van belang of je deze uitkering tijdelijk krijgt of niet.
 4. Je ORT over de laatste 12 maanden.
 5. Je provisie over de laatste 12 maanden.
 6. Je overwerk over de laatste 12 maanden.
 7. Je 13e maand moet vast zijn.
 8. Je eindejaarsuitkering moet vast en onafhankelijk van winst zijn.
 9. Flexibel is als je werkt via een uitzendbureau of als oproepkracht.
 10. Als je zelfstandig werk gaat het om je gemiddelde winst van de afgelopen 3 jaar.
 11. Alleen je partneralimentatie telt mee, niet de kinderalimentatie.
 12. Vaste vergoeding extra beslaglegging voor militairen.

Toetsinkomen

Het toetsinkomen is wat gebruikt wordt bij de berekening van je maximum hypotheekbedrag. Je toetsinkomen kan afwijken van je bruto inkomen. Het kan bijvoorbeeld lager zijn door je financiële verplichtingen. Die hebben dus ook invloed op hoeveel hypotheek je kunt krijgen.

Loan to income (LTI)

De verhouding tussen je hypotheek en je inkomen noemt men ook wel loan to income, afgekort LTI. De maximale hypotheek op basis van je inkomen heet ook wel de maximale LTI. De maximale LTI is meestal 4,5. Dat wil zeggen dat je hypotheek 4,5 keer je inkomen mag zijn. Maar bij een hele lage rente en/of een hoog inkomen mag de LTI wat hoger zijn.

Vast of tijdelijk werk

Een vast of tijdelijk dienstverband is niet zozeer van belang voor de berekening van je maximale hypotheek. Het bepaalt echter wel of jij al dan niet een hypotheek kunt afsluiten. Als je een tijdelijke baan hebt, dan heb je een intentieverklaring nodig van je werkgever. Daarin verklaart die dat je na afloop van je tijdelijk contract mogelijk een vast contract krijgt. Deze verklaring kun je niet gebruiken tegen je werkgever als je straks toch geen vast contract krijgt. Maar de geldverstrekker wil op basis daarvan wel je inkomen meetellen voor je hypotheek. Je loopt echter wel een risico omdat je geen inkomenszekerheid hebt. De intentieverklaring is geen aparte verklaring. Het is onderdeel van de werkgeversverklaring die je altijd nodig hebt bij een hypotheek als je in loondienst werkt.

 

Meer factoren die je maximale hypotheek bepalen

Meer vragen over de maximale hypotheek