Nationale Hypotheek Garantie bepaalt je maximale hypotheek

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een van de factoren die je maximale hypotheek bepalen. Je maximum hypotheekbedrag is afhankelijk van de rente. Met NHG betaal je minder rente. Daardoor kun je meer lenen.

Hoe bepaalt NHG je maximale hypotheek?

Deze vraag is niet hoe NHG je maximale hypotheek berekent. Ik bedoel hier hoe NHG van invloed is op de hoogte van je maximale hypotheekbedrag. Dat wordt duidelijker in deze stappen:

  • Met jouw inkomen wordt je maximale hypotheeklast berekend.
  • Als je Nationale Hypotheek Garantie hebt, betaal je minder rente.
  • Door de lagere rente is je maximale hypotheeklast hoger.
  • Bij een hogere maximale hypotheeklast past een hogere maximale hypotheek.

Als je meer uitleg wilt, lees dan de toelichting hieronder. Of scroll iets verder naar beneden voor andere informatie over je maximale hypotheek.

Maximale hypotheeklast

Om je maximale hypotheek te berekenen wordt eerst op basis van je inkomen en de woonquote je maximale hypotheeklast berekend. De maximale hypotheeklast bestaat uit rente en aflossing. Dat is je absolute plafond in euro's. Bij dat plafond wordt je maximale hypotheek gezocht.

Maximum hypotheekbedrag

Op basis van de maximale hypotheeklast wordt je maximale hypotheek bepaald. De rente en looptijd van je hypotheek zijn hierbij van belang. Als je een lagere rente betaalt, mag je maximale hypotheeklast hoger zijn. Met een lagere rente kun je dus een hogere hypotheek betalen. En daardoor is je maximale hypotheek hoger.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kun je krijgen bij het afsluiten van je hypotheek, als je aan de voorwaarden voldoet. Het is een soort verzekering bij financiële problemen. Een van de voordelen is dat je een lagere rente betaalt.

Meer factoren die je maximale hypotheek bepalen

Meer vragen over de maximale hypotheek