Je financiële ver­plicht­ingen be­palen je max­imale hypo­theek

Je financiële verplichtingen horen bij de factoren die je maximale hypotheek bepalen. Financiële verplichtingen zijn uitgaven voor bijvoorbeeld een krediet, persoonlijke lening of alimentatie. Door die uitgaven kun je minder hypotheek betalen en is je maximale hypotheek lager.

Hoe bepalen je financiële ver­plicht­ingen je max­imale hypo­theek?

Wat de invloed van je financiële verplichtingen op je maximum hypotheeklening is, wordt duidelijk in deze stappen:

 • Met jouw inkomen wordt je maximale hypotheeklast berekend.
 • Door je financiële verplichtingen kun je minder hypotheek betalen.
 • Daardoor wordt jouw maximale hypotheeklast lager.
 • Bij een lagere maximale hypotheeklast hoort een lagere maximale hypotheek.

Als je meer uitleg wilt, lees dan de toelichting hieronder. Of scroll iets verder naar beneden voor andere informatie over je maximale hypotheek.

Maximale hypotheeklast

Om je maximale hypotheek te berekenen wordt op basis van je toetsinkomen, rente en woonquote je maximale hypotheeklast berekend. Dat bedrag bestaat uit rente en aflossing en is je absolute plafond in euro's. Daarmee wordt je maximale hypotheeklening berekend. Door uitgaven aan je financiële verplichtingen heb je minder geld over om rente en aflossing te betalen. Sommige uitgaven verlagen je toetsinkomen, andere verlagen je maximale hypotheeklasten. Door beide verlagingen kun je minder hypotheek krijgen.

Toetsinkomen

Het toetsinkomen is wat gebruikt wordt bij de berekening van je maximum hypotheekbedrag. Je toetsinkomen kan afwijken van je bruto inkomen. Het kan lager zijn door je financiële verplichtingen. Als je omlaag scrollt zie je een voorbeeld van de invloed van alimentatie, waarbij je inkomen wordt verlaagd.

Maximum hypotheekbedrag

Op basis van jouw toetsinkomen en je maximum hypotheeklasten wordt je maximum hypotheekbedrag bepaald. Dat is lager als je naast rente en aflossing ook nog uitgaven hebt voor financiële verplichtingen. Het gaat namelijk om de hypotheek die jij met jouw inkomen en jouw uitgaven kunt betalen.

Wat zijn financiële verplichtingen?

Financiële verplichtingen zijn jouw uitgaven voor:

 1. Doorlopend krediet
 2. Rekening courant krediet
 3. Persoonlijke lening
 4. Studieschuld
 5. Hypotheek zonder renteaftrek
 6. Credit card
 7. Winkelpas
 8. Lease
 9. Huurkoop
 10. Alimentatie
 11. Erfpacht

Toelichting financiële verplichtingen

 1. Doorlopend krediet is een leningsvorm waarbij je maandelijks vooral rente betaalt en weinig aflossing. Aflossen doe je vrijwillig als het jou uitkomt. Als je niet aflost blijft de schuld gelijk en blijf je rente betalen.
 2. Rekening courant krediet is als je rood mag staan op je bankrekening Ook als je nooit rood staat, kan een geldverstrekker eisen dat je dit opheft voordat je een hypotheek afsluit.
 3. Een persoonlijk lening is een lening die je in een bepaalde periode helemaal aflost. Je betaalt na iedere aflossing ook minder rente per maand.
 4. Een studieschuld telt ook mee voor je maximale hypotheek. Je moet die dus ook opgeven als je een hypotheek aanvraagt.
 5. Als je nu al een hypotheek wordt het deel dat niet aftrekbaar is meegenomen in de berekening van je nieuwe maximale hypotheek.
 6. -
 7. Als je bij een winkel kunt kopen op rekening kan dat ook van invloed zijn op je maximale hypotheekbedrag.
 8. -
 9. Dit is koop op afbetaling. Dat is wat anders dan lenen.
 10. -
 11. Het gaat om alimentatie die je betaalt aan je ex-partner. Alimentatie voor je kinderen is niet van belang voor de maximale hypotheekberekening. Uiteraard is het wel van belang voor de vraag hoeveel je kunt betalen aan je hypotheek.
 12. Dit betaal je als je een woning koopt waarbij de grond van iemand anders is en blijft. Je betaalt daarvoor canon, een soort huur van de grond.

Invloed krediet en lening

Bij deze leningsvormen wordt meestal niet gekeken naar je werkelijke maandlast. Deze wordt herberekend met een vast percentage van 2% over de kredietlimiet of beginschuld. De berekende maandlast verlaagt je maximale hypotheeklast.

Voorbeeld invloed krediet en persoonlijke lening

Stel dat je bruto inkomen € 30.000 per jaar is en dat de woonquote bij dit inkomen 30% is. Dan is jouw maximale bruto hypotheeklast per jaar: € 30.000 x 30% = € 9.000. Per maand is dat € 750. Dit bedrag mag je dus maximaal aan rente en aflossing betalen per maand. Met die maximale woonlast wordt je maximale hypotheek berekend.

Stel dat je een doorlopend krediet hebt van € 3.000. Dan wordt niet gekeken naar wat je daarvoor betaalt. Je maandlast wordt herberekend naar 2% van € 3.000 = € 60. Dit verlaagt je maximale hypotheeklast per maand naar € 750 - € 60 = € 690. Door die verlaging is je maximale hypotheek lager.

Invloed studieschuld

Ook bij deze leningsvorm wordt meestal niet gekeken naar wat je werkelijk per maand betaalt aan je studieschuld. Je maandlast wordt herberekend met een vast percentage van 0,75% of 0,45% over de beginschuld. Die maandlast verlaagt het bedrag dat je maximaal als hypotheeklast mag hebben.

Voorbeeld invloed studieschuld

Stel dat je bruto inkomen € 30.000 per jaar is en dat de woonquote bij dit inkomen 30% is. Dan is jouw maximale bruto hypotheeklast per jaar: € 30.000 x 30% = € 9.000. Per maand is dat € 750. Dit bedrag mag je dus maximaal aan rente en aflossing betalen per maand. Met deze maximale bruto woonlast wordt je maximale hypotheek berekend.

Stel dat je een studieschuld hebt van € 6.000. Dan wordt niet naar je maandlast gekeken. Die wordt herberekend naar 0,75% van € 6.000 = € 45. Dit verlaagt je maximale hypotheeklast naar € 750 - € 45 = € 705. Op basis daarvan wordt je maximale hypotheek berekend. Door die verlaging is je maximale hypotheek lager.

Als je studielening is ingegaan na 1 september 2015, dan wordt de maandlast herberekend met 0,45% van € 6.000 = € 27. Dit verlaagt je maximale hypotheeklast naar € 750 - € 27 = € 723. Dus een studielening na 1 september 2015 heeft iets minder invloed op je maximale hypotheek.

Beginschuld of huidige schuld?

In principe wordt er gekeken naar de beginschuld van je studielening en niet naar je huidige schuld. In bepaalde gevallen mag je uitgaan van een lager bedrag. Je moet dan een deel van je studielening aflossen en aan het DUO vragen om een herberekening van je maandlast. Dan wordt wordt gerekend met de beginschuld min het afgeloste bedrag.

Invloed alimentatie

Voor de berekening van je maximale hypotheek is alleen de alimentatie die je aan je ex-partner betaalt van belang. De alimentatie gaat af van je toetsinkomen, dus niet van je maximale hypotheeklast, zoals bij kredieten en leningen.

Voorbeeld invloed alimentatie

Stel dat je bruto inkomen € 30.000 per jaar is en dat de woonquote bij dit inkomen 30% is. Dan is jouw maximale bruto hypotheeklast per jaar: € 30.000 x 30% = € 9.000. Per maand is dat € 750. Dit bedrag mag je dus maximaal aan rente en aflossing betalen per maand. Met deze maximale bruto woonlast wordt je maximale hypotheek berekend.

Stel dat je € 150 per maand alimentatie betaalt aan je ex-partner. Dat is € 1.800 per jaar. Jouw bruto inkomen wordt dan verlaagd van € 30.000 - € 1.800 = € 28.200. Dat bedrag is jouw toetsinkomen. Stel dat de woonquote bij dat inkomen 29% is. Dan is je maximale hypotheeklast € 28.200 x 29% = € 8.178. Daarmee wordt vervolgens je maximale hypotheek berekend.

 

Meer factoren die je maximale hypotheek bepalen

Meer vragen over de maximale hypotheek