De rentevaste periode bepaalt je maximale hypotheek

De rentevaste periode is een van de factoren die je maximale hypotheek bepalen. De rentevaste periode bepaalt de hoogte van de hypotheekrente, die via de woonquote van invloed is op je maximale hypotheeklast en maximale hypotheek.

Hoe bepaalt de rentevaste periode je maximale hypotheek?

Voor het berekenen van je maximale hypotheek is de hypotheekrente van je hypotheek nodig. De hoogte van de rente hangt af van de rentevaste periode. Meestal is de rente hoger als je de rente langer vastzet. En meestal kun je bij een hogere rente minder hypotheek krijgen.

De rentevaste periode heeft indirect invloed bij 3 onderdelen van de berekening:

  1. Woonquote
  2. Maximale hypotheeklast
  3. Maximaal hypotheekbedrag

1. woonquote

De woonquote is een percentage van je bruto inkomen dat je maximaal aan hypotheeklasten mag hebben. De woonquote is een percentage dat afhangt van je bruto inkomen en van je hypotheekrente. Hoe hoger de rente, hoe hoger de woonquote.

2. maximale hypotheeklast

De maximale hypotheeklast wordt berekend door je toetsinkomen te vermenigvuldigen met de woonquote. Je hypotheeklasten zijn rente en aflossing.

3. maximale hypotheekbedrag

Met de maximale hypotheeklast wordt het maximum hypotheekbedrag berekend. Daarbij is ook de rente van belang. Hoe hoger de rente, hoe lager je maximale hypotheek. Dus indirect is de rentevaste periode ook bij deze stap van invloed.

 

Meer factoren die je maximale hypotheek bepalen

Meer vragen over de maximale hypotheek