De woonquote bepaalt je maximale hypotheek

De woonquote is een van de factoren die je maximale hypotheek bepalen. De woonquote bepaalt wat je maximale hypotheeklast per jaar mag zijn. Het is een percentage dat afhangt van je inkomen per jaar, de hypotheekrente en je leeftijd.

Hoe bepaalt de woonquote je maximale hypotheek?

De woonquote is een percentage van je bruto jaarinkomen dat je maximaal per jaar als bruto hypotheeklast mag hebben. De uitkomst is je absolute plafond in euro's. Als hypotheeklast wordt bedoeld de rente en aflossing van je hypotheek. Bruto wil zeggen dat je belastingvoordeel van de renteaftrek er nog vanaf gaat.

Voorbeeld woonquote

Stel dat je bruto inkomen € 30.000 per jaar is en dat de woonquote bij dit inkomen 30% is. Dan is jouw maximale bruto hypotheeklast per jaar: € 30.000 x 30% = € 9.000. Je mag dus maximaal dit bedrag aan rente en aflossing per jaar betalen. Met deze maximale bruto woonlast wordt je maximale hypotheek berekend.

Woonlastpercentage

De woonquote wordt ook wel woonlastpercentage genoemd. Maar het gaat om je hypotheeklasten in plaats van je totale woonlasten.

Wat bepaalt de woonquote?

De woonquote is afhankelijk van:

  • Inkomen
  • Een of twee inkomens
  • Hypotheekrente
  • Rentevaste periode
  • Leeftijd

Invloed inkomen

Hoe hoger jouw inkomen hoe hoger jouw woonquote. De reden daarvoor is onder andere dat bij een hoger inkomen jouw belastingvoordeel iets hoger kan zijn. Je inkomen wordt eerst omgezet naar het zogenaamde toetsinkomen. Vervolgens wordt de woonquote bij dat toetsinkomen bepaald.

Voorbeeld invloed inkomen

Hier zie je wat de woonquote en maximale hypotheeklast per jaar is bij 3 verschillende bruto jaarinkomens. Dit zijn voorbeeld woonquotes om het verschil uit te leggen. De werkelijke woonquote hangt af van de toetsrente.

Inkomen Woonquote Hypotheeklast
€ 25.000 26,5% €   6.625
€ 30.000 27,5% €   8.250
€ 55.000 28,0% € 15.400

Invloed rente

Hoe hoger jouw hypotheekrente hoe hoger jouw woonquote. De reden daarvoor is onder andere dat je bij een hogere rente meer belastingvoordeel hebt. Bij verschillende hypotheekrentes krijg je dus verschillende maximale hypotheekbedragen. En omdat vaak de rente ook per geldverstrekker verschillend is, verschilt je maximale hypotheek ook per geldverstrekker.

Voorbeeld invloed rente

Hier zie je wat de woonquote is bij verschillende hypotheekrentes met een voorbeeldinkomen van € 30.000 per jaar.

GeldverstrekkerRente Woonquote
Aanbieder A 3,9% 25,5%
Aanbieder B 4,1% 26,5%
Aanbieder C 4,5% 27,5%

Invloed rentevaste periode

De rentevaste periode is van invloed omdat de hypotheekrente meestal verschilt bij verschillende rentevaste periodes. Meestal betaal je meer rente als je de rente langer vast zet. Daarnaast met je hypotheekrente niet als toetsrente gebruiken als je kiest voor een rentevaste periode van korter dan 10 jaar. Je moet dan toetsen op een vast rentepercentage van 5%. Dit percentage wordt ieder kwartaal vastgesteld.

Voorbeeld invloed rentevaste periode

Hier zie je wat woonquote is bij verschillende rentevaste periodes met een voorbeeldinkomen van € 30.000 per jaar. Tussen haakjes staat de toetsrente die hoort bij die rentevaste periode. Dit zijn voorbeeldrentes.

Rentevast Rente Woonquote
5 jaar 3,7% (5,0%) 27,5%
10 jaar 3,7% (3,7%) 25,5%
15 jaar 4,2% (4,2%) 26,5%
20 jaar 4,6% (4,6%) 27,5%

Invloed leeftijd

De woonquotes hangen ook af of jij bij aanvraag van je hypotheek de pensioenleeftijd als bereikt hebt of niet. Als dat zo is dan gelden hogere woonquotes.

Voorbeeld invloed leeftijd

Hier zie je wat de woonquote is bij verschillende leeftijden. Het voorbeeldinkomen is € 30.000 per jaar en de rentevaste periode is 10 jaar.

Leeftijd Rente Woonquote
25 jaar 3,8% 25,5%
65 jaar 3,8% 28,0%

Toetsinkomen en toetsrente

Niet zozeer je bruto inkomen is van belang, maar je toetsinkomen. Je toetsinkomen kan lager zijn dan je bruto inkomen door je financiële verplichtingen. En jouw toetsrente kan hoger zijn dan jouw hypotheekrente afhankelijk van de rentevaste periode.

Hogere toetsrente = hogere hypotheek?

Hierboven heb je kunnen lezen dat bij een hogere hypotheekrente een hogere woonquote hoort. Betekent dat je ook een hogere hypotheek kunt krijgen? Nee. Met de woonquote bereken je alleen je maximale hypotheeklast per jaar. Vervolgens wordt daarmee je maximale hypotheekbedrag berekend. En met een hogere rente zit je eerder aan je maximale hypotheekbedrag. Een hogere toetsrente zorgt dus meestal voor een lagere maximale hypotheek.

Woonquote tabellen

De woonquote is afhankelijk van je bruto inkomen per jaar, de hypotheekrente en je leeftijd. De woonquotes staan vermeld in tabellen, die ook wel financieringslasttabellen heten. Er zijn 2 verschillende financieringslasttabellen; voor en na pensioenleeftijd.

Wie bepaalt de woonquote?

De maximale bruto woonlast wordt bepaald door het NIBUD; het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Zij stellen op basis daarvan vast welke woonquotes of woonlastpercentages horen bij de verschillende toetsinkomens en toetsrentes. Hiermee worden de financieringstabellen gemaakt.

Meer factoren die je maximale hypotheek bepalen

Meer vragen over de maximale hypotheek